odkazy

infodrogy

www.infodrogy.sk

Internetová stránka o drogovej problematike u nás doma a v zahraničí - Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády Slovenskej republiky.
MPSVAR www.employment.gov.sk Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny SR
emberbarát alapítvány www.emberbarat.hu Filantropická nadácia v Budapešti - Emberbarát Alapítvány
NSK www.unsk.sk Nitriansky samosprávny kraj