drogová prevencia na školách

drogová prevencia

Naše resocializačné stredisko ponúka školám prevenčné besedy/prednášky.
Náš tím – odborníci a liečiaci sa klienti – prijíma jedno pozvanie mesačne.

Budeme sa tešiť Vášmu záujmu!