história

Nezisková organizácia Nádej-Reménység vznikla v roku 1997 transformovaním pôvodnej sociálnej nadácie, založenej v roku 1992, s poslaním:

Čítať ďalej...

personál

Mgr. Kálmán Szőcs (riaditeľ, teológ)

Mgr. Kálmán SzőcsPo skončení štúdia pôsobil ako zborový duchovný, v roku 1992 je spoluzakladateľom Sociálnej nadácie Nádej – Reménység, neskôr sa stáva riaditeľom transformovanej neziskovej organizácie a resocializačného strediska.

Svoje základné teologické vzdelanie si od začiatkov dopĺňal v problematike závislostí – v spolupráci s odborníkmi, samoštúdiom z odbornej literatúry, oboznamovaním sa s príslušnými zákonmi, absolvovaním odborných seminárov a psychologického výcviku.

Čítať ďalej...

naše priestory

Budova resocializačného strediska

Čítať ďalej...

ďalšie činnosti

Činnosť neziskovej organizácie má v prvom rade sociálny a kultúrny charakter; usporiadali sme viacero domácich a medzinárodných konferencií, podieľame sa aj na praktickom vzdelávaní odborníkov.

Čítať ďalej...