ďalšie činnosti

Činnosť neziskovej organizácie má v prvom rade sociálny a kultúrny charakter; usporiadali sme viacero domácich a medzinárodných konferencií, podieľame sa aj na praktickom vzdelávaní odborníkov.

Viacerým spôsobom sme poskytli pomoc závislým ľuďom bezdomovcom. Od roku 1995 máme sklad použitého šatstva. Pracujeme na špeciálnom programe.

V rokoch 2006 – 2007 sme uskutočnili program zamestnávania skúšobného rázu v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na resocializáciu závislých ľudí by vplývalo podľa nás blahodarne aplikovanie takéhoto programu.


Plány:

  • Uskutočňovanie vypracovaného komplexného programu v praxi.
  • Odovzdávanie skúseností (vydávanie kníh, usporiadanie konferencií, sociálne vzdelávanie).