podmienky prijatia

  • Dobrovoľnosť; motivovanosť zmeniť svoj životný štýl,
  • muži vo veku od 18 do 55 rokov,
  • na základe odporúčania psychiatra,
  • na základe odporúčania orgánu SPODaSK miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). Toto odporúčanie vydáva sociálny kurátor pre plnoleté fyzické osoby.
  • vyplnenie tlačív: Žiadosť a údaje, Príprava žiadateľa na osobný pohovor (nachádzajú sa aj na webovej stránke organizácie),
  • po osobnom pohovore s riaditeľom strediska,
  • podpísanie dohody o vykonávaní resocializačného programu pre plnoletú fyzickú osobu.

Prijímacie tlačivá:

klienti o sebe

Nám sa to podariloNám sa to podarilo - životné príbehy abstinujúcich klientov

:: Ulica alebo liečenie.

Tieto slová ma zamestnávali v čase, keď moji drahí rodičia odhalili a prijali moju drogovú závislosť.
Roky strávené v zajatí drogy úplne zdeformovali moju osobnosť. Dobrý prospech v škole, vynikajúce športové výkony, spoľahlivosť – boli odrazu minulosťou. Aj moje okolie badalo môj úpadok. Dovolím si tvrdiť, že som prežil „peklo na zemi“. Momentálne som ešte v procese liečby. Slovami nedokážem poďakovať personálu a vedeniu tohto zariadenia a práve preto som sa rozhodol študovať, aby som aj ja raz mohol zachraňovať životy, tak ako ho zachránili mne. Ďakujem.

Robert

Čítať ďalej...

pracovná terapia

voľnočasové a iné aktivity

rekonštrukcia hlavnej budovy

Pôvodný stav rekonštruovaného objektu

Čítať ďalej...