Popri resocializácii závislých ľudí sa zúčastňujeme aj drogovej prevencie. Vo vyšších ročníkoch základných škôl a na stredných školách poskytujeme prednášky o prevencii drogovej závislosti, na ktorých odborníci prednášajú o skutočných hrozbách závislosti a abstinujúci závislí hovoria o svojich životných príbehoch. Naším cieľom je, aby sme mládeži poskytli informácie v dôvernej atmosfére, ktoré sú autentické a založené na skúsenostiach, ďalej ich upozorňujeme na skutočné hodnoty, aby nemuseli spadnúť do pasce drogovej závislosti.

 

Prevencia 1180 787 01Prevencia 1180 787 02