K prijatiu do centra sú potrebné nasledujúce dokumenty:

1. Odporúčanie psychiatra

2. Odporúčanie sociálneho kurátora (z úradu práce príslušného podľa bydliska žiadateľa)

3. Vyplnenie formulára Žiadosť a údaje” (druhú časť žiadosti vyplní obvodný lekár žiadateľa)

 

Po vybavení odporúčaní a žiadosti nasleduje osobný prijímací pohovor v centre, na ktorom sa uskutoční:

4. Vyplnenie formulára „Príprava žiadateľa na osobný pohovor

5. Vypracovanie individuálneho resocializačného plánu

6. Podpísanie dohody o vykonávaní resocializačného programu