Projekty

Rekonštrukcia domova na polceste (2020-2021)MIN pra soc rod logo

V priebehu roka 2021 naša nezisková organizácia po viacerých pokusoch uskutočnila kompletnú obnovu budovy domova na polceste v rámci grantového programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto zariadenie sociálnych služieb krízovej intervencie slúži ľuďom, ktorí po úspešnom zvládnutí programu v resocializačnom centre nemajú zabezpečené ubytovanie a sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Logo color SKHU EN RGBBoj drogovo závislých osôb (2017-2018)

Zrodenie nášho projektu s názvom „Struggle of Addicts on Drugs“ (kód: SKHU/1601/4.1/348) bolo výsledkom spoločného poslania projektových partnerov: opätovné začlenenie závislých osôb do spoločnosti. Cezhraničný projekt sme implementovali v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018, počas 16 mesiacov. 

logo mzsrTechnika v službách resocializácie (2016-2017)

Účelom projektu, ktorý sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016, bol upútať pozornosť na pozitívny odkaz, že napriek vážnym dôsledkom užívania drog existuje východisko zo závislosti.